ACTIVITATS DOCENTS RECENTS

Associació Catalana de Llevadores
Cursos de formació a llevadores
Ioga i embaràs
Cursos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Curs avançat de ioga en l’embaràs i en la preparació al part
Curs 2016

Curs online per a llevadores
Preparando la maternidad. La importancia de la nutrición y la hidratación
http://cursos.elmedicointeractivo.com/nutricionmatronas
Curs 2015-2016

Mútua de Terrassa
Curs de formació a llevadores
Ioga i embaràs
Curs 2014

Escola d’Osteopatia
Curs de post-grau
Diferents formes d’atenció al part i al nadó
Curs 2013

Associació internacional de professors de ioga IYTA
Ioga embaràs i part
Curs 2013